Tech Talk me Besfort Gurin


alt Innovations Lab dhe FLOSSK ju ftojnë në “TechTalk”-un e tretë që do të mbahet të martën me 29 Maj në ora 18.30 në hapësirat e Innovations Lab Kosovo.

Ligjëruesi i radhës do të jetë Besfort Guri, anëtar i bordit të FLOSSK, i cili do të flasë për QGIS si Sistem Informativ Gjeografik me kod të hapur.

Në pjesën e parë, temat që do të shtjellohen janë:

 • Si të merren dhe shtohen të dhënat në QGIS;
  • Si të shqyrtohen atributet e të dhënave tuaja gjeografike;
  • Si të bashkohen të dhënat private me ato publike;
  • Si të lidhen fotografitë më të dhënat tuaja gjeografike;
  • Si të ndryshohet dizajni i hartës tuaj;
  • Si ta printoni hartën tuaj;

Në pjesën e dytë, Besforti do të ligjërojë për GeoServer: cka është ai, formatet e fajllave që mund të shfrytëzohen me GeoServer, publikimi i tyre ne web dhe do ta demonostrojë këtë me dy shembuj:

 • Do të ndërtohet me anë të GeoServer një hartë me orthophoto mbi të cilën do të vendosen të dhënat e vektorizuara nga OpenStreetMap.
  • Si të përdoret GeoServer që të krijohet një Web Map Service (WMS) server për editimin e OpenStreetMap me anë të orthophoto-ve nga GeoServer.

Besforti ka kontribuar në organizimin e konferencës Software Freedom Kosova, projektet e Prishtina Buses dhe Ku me Votu si dhe manualit të parë për krijimin e hartave me Open Street Map. Ai gjithashtu është anëtar i Humanitarian OpenStreetMap Team.

Mireupafshim,

Innovations Team & Flossk Team

------------------- Linqe: Eventi në Facebook: https://www.facebook.com/events/355837551136111/ QGIS - www.qgis.org GeoServer - www.geoserver.org Open Street Map handbook: http://www.flossk.org/sq/projektet/doracaku Innovations Lab Kosovo lokacioni:
Video: http://www.youtube.com/watch?v=xjDpelIOupQ
Harta:

View Larger Map

Back to updates