sfk12

Erik Albers on Software Freedom Kosova 2012

This is a blog written by Erik Albers on his experience in Software Freedom Kosova, thank you Erik !!
The original source is from his personal blog in: http://blogs.fsfe.org/eal/2012/09/13/software-freedom-kosova-2012/

Design v2

Here are new designs inspired by rrota, we changed the bird on the teeshirt to the one from rrota...

SFK12 Teeshirt Proposal

A T-shirt design proposal from Mike...

SFK12 - Software Freedom Kosova 2012

Më 8 dhe 9 shtator në Prishtinë do të mbahet Software Freedom Kosova(Liria Softuerike Kosovare), konferencë ndërkombëtare për teknologji

Këtë vikend në Prishtinë do të mbahet Konferenca ndërkombëtare “Software Freedom Kosova 2012 - SFK12”, e cila ka për qëllim thellimin e njohurive nga fusha e teknologjisë informative. Njohës të kësaj fushe specifike, për herë të katërt do të tubohen në Prishtinë për të dëshmuar aftësitë e tyre dhe bashkëpunuar në fushën e teknologjisë informative e cila i dha botës uebin, Androidin, Wikipedian e shumë teknologji të tjera. Liria Softuerike Kosova, e cila organizohet nga FLOSS Kosova, është konferenca më e madhe e këtij lloji në rajon.

Konferenca do t’i ketë ligjëratat kryesore në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike të Universitetit të Prishtines më 8 dhe 9 shtator ndërsa më 7 dhe 10 stator punëtori në UNICEF Innovations Lab .

Software Freedom Kosova 2012 - Call for speakers

On September 8th we will be holding our fourth Software Freedom Kosova Conference "SFK12"
http://www.flossk.org/en/conference/sfk12-software-freedom-kosova-2012

Software Freedom Kosovoa is an annual conference about Free/Libre and Open Source Software (FLOSS) here in Kosovo.
We have succeeded in making the conference a traditional event, an event which gathers every year a number of more than 400 attendees...

Subscribe to RSS - sfk12