Mbështesni FLOSSK-un

FLOSSK është një organizatë jo-fitimprurëse e regjistruar në Kosovë pothuajse
plotësisht financiarisht e varur nga mbështetja e anëtarëve të saj.
Ka
disa mënyra që ju mund të mbështesin FLOSSK:

- Dhuroni të holla nëpërmjet llogarisë tonë bankare (metoda e preferuar)
   "Pro Credit Bank" Bank Account
    Nr: 1110309975000111

- Dhuroni të holla përmes PayPal[email protected]

- Dhuroni harduerë: kompjuterë, pajisje GPS, etj

- Dhuroni shërbime në web programim, dhe design shërbime

- Ndohmo si Vullnetarë për organizimin e ngjarjeve

- Dhuroni libra me përmbajtje rreth FLOSS