FLOSSK & Prishtina Hackerspace Open House

FLOSSK dhe Prishtina Hackerspace si dy entite me anëtarësi mbajnë prezantim për ata që dëshirojnë të na bashkohen. Ejani njihuni me çka ne ofrojmë për të pasionuarit për teknologji, softuer, DYI dhe kulturë.

announcing Cyberwizard Institute afternoon session

If you have not been able to attend the Cyberwizard Institute in the AM, we have good news for you.

We are repeating sessions in the afternoon starting from 18:00.Check out the the topics here http://cwi.flossk.org/calendar.html and show up for class to to hack with James and Marina.

By the way, they are very flexible, if you missed a topic, feel free to show up and ask for a repeat.

Happy hacking!

Cybersecurity talk with Laura Galante

Laura Galante is a leading voice on information operations and intelligence analysis. She founded Galante Strategies in spring 2017 to assist governments and corporations in recognizing and responding to cyber and information threats.

Për programin qeverisës të Kosovës: Roli i FLOSSK-ut në zhvillimin e ekonomisë dhe pavarësisë teknologjike të Kosovës

FLOSSK-u është një organizatë e përbërë nga profesionist dhe student të shkencave kompjuterike të cilët përkrahin zhvillimin e teknologjive me kod të hapur, vizion që dëshirojmë të adoptohet në Kosovë. 

Problemi

Duke e marrë parasysh se një përqindje e madhe e teknologjive kompjuterike krijohet jashtë vendit, Kosovës i duhet të importojë teknologji nga jashtë e cila shitet pa qasje në kod dhe mirëmbajtja e saj kërkon ekspertë nga vetë prodhuesi me kosto të lartë.

Wikivoyage Editathon held in Prishtina

Volunteers, mostly first-time wiki editors, made contributions to Wikivoyage articles related to Kosovo on Sunday. Wikivoyage is the free travel guide that anyone can edit, a sister project of Wikipedia.

Raport nga tryeza mbi rolin e internetit në arsim

Më 26 maj në Prishtinë u mbajt tryezë me temën "Roli i internetit në arsimin në Kosovë".

U bënë këto prezantime:

Pages

Subscribe to FLOSSK RSS